Våra representanter i nämnder och styrelser | Sverigedemokraterna i Svedala

Våra representanter i nämnder och styrelser

Kommunstyrelsen
Ronny Johnsson 2:e vice ordförande
Tobias Ström Ledamot
Peter Frost Jensen Ledamot
Steen Salling Ersättare
Anders Nilsson Ersättare
Caroline Gullstrand Ersättare

Bygg och Miljö nämnden
Peter Frost Jensen 2:e vice ordförande
Jan Magnusson Ersättare
Steen Salling Ersättare

Kultur och Fritids nämnden
Morgan Pedersen 2:e vice ordförande
Christoffer Andersson Ledamot
Hasse Bengtsson Ersättare

Teknisk nämnd
Henrik Corneliussen 2:e vice ordförande
Anders Nilsson Ledamot
Mona-Lisa Flamander Ersättare

Utbildningsnämnden
Magnus Lilja 2:e vice ordförande
Anette Nilsson Ledamot
Anna Ström Ersättare
Morgan Pedersen Ersättare

Socialnämnden
Caroline Gullstrand  2:e vice ordförande
Tommy Rosenberg Ledamot
Sandra Kremer Ersättare
Mona-Lisa Flamander Ersättare

Valnämnden
Henrik Corneliussen 2:e vice ordförande
Tobias Ström Ersättare
Peter Frost Jensen Ersättare

Kommunförbund
Ronny Johnsson Ombud
Peter Frost Jensen Ersättare

Svedalahem Styrelse
Tommy Rosenberg Vice ordförande
Steen Salling Ledamot
Ronny Johnsson Ersättare

Svedab Styrelse
Tommy Rosenberg Vice ordförande
Steen Salling Ledamot
Ronny Johnsson Ersättare

Revisionen
Mats Carlsson Ordförande