Vad vill SD Svedala? | Sverigedemokraterna i Svedala

Vad vill SD Svedala?

Sverigedemokraterna är Svedalas enda verkliga oppositionsparti!

 • Ingen förlängning av avtalet med Migrationsverket. Ingen förlängning av bygglov vid Yddingen för flyktingverksamhet.
 • Vi kräver fullkomlig öppenhet om kostnader för flyktingverksamheten i kommunen, samt hur många bostäder som gått till flyktingar och därmed undanhållits Svedalabor.
 • Minska all skadegörelse genom ökad polisnärvaro i synnerhet helger och nätter. Kameraövervakning på utsatta platser.
 • Skadestånd skall utkrävas för vandalism.
 • Folkomröstningar i stora och kontroversiella frågor. Kommunen skall vara skyldig att informera invånarna öppet och objektivt. Slå vakt om yttrandefrihet.
 • Undvik skatte- och taxehöjningar. Effektivisera den kommunala verksamheten. Vid sopsortering kräver vi sänkt taxa.
 • Bra småföretagarehjälp.
 • Vi vill bevara byarna, inga ”byggmattor” i anslutning till byarna.
 • Övertäckning av väg 108 mellan järnvägen och vägen till Tittente. Bättre väg Klågerup-Bara-Malmö.
 • Ett medborgarhus för bio, teater, dans, bad och restaurang i Svedala. Nytt sportcentrum i Klågerup.
 • Var aktsam om naturen. Bevara den ursprungliga fl oran och faunan. Skydda känsliga biotopiska miljöer och rödlistade arter.
 • Valfrihet i barnomsorg, skola och äldreomsorg i kommunal- och privat regi.
 • Stopp för politiskt mygel och svågerpolitik.

www.svedala.sverigedemokraterna.se

svedala@sverigedemokraterna.se

Rösta på Sverigedemokraterna –

För ett bättre och tryggare samhälle!