Svedala Översiktsplan 2018 | Sverigedemokraterna i Svedala

Svedala Översiktsplan 2018

Kommunfullmäktige i Svedala har antagit en ny översiktsplan. Planen beskriver en omfattande utbyggnad och befolkningsökning i Svedala de närmsta 25 åren. Målet är att växa med 10 000 invånare, vilket är en extrem ökning även jämfört den gångna periodens ganska stora tillväxt. Det skulle kräva ca 10 nya skolor och förskolor plus motsvarande utbyggnad av all annan kommunal service. Dessutom tas stora arealer åkermark i anspråk.

Vi är oroliga för de stora investeringar och den skuldsättning som måste bli följden av en sådan exploateringstakt. Redan idag har varje Svedalabo en skuld på ca 70 000 kronor per person för kommunens räkning, vilket är långt över rikssnittet.

Sverigedemokraterna Svedala föreslog ett betydligt rimligare mål för befolkningsökningen på 3 000 personer, samt att en del utbyggnadsområden skulle strykas från översiktsplanen. Vårt förslag avslogs, och vi har reserverat oss mot beslutet. Du kan läsa hela reservationen här.

Reservation mot Översiktsplan 2018 KF