Skola | Sverigedemokraterna i Svedala

Skola

Skolan kan bli bättre, bland annat genom att betona kunskap och ansvar mer, och garantera en lugn och trygg arbetsmiljö. När stora delar av en lektion försvinner på grund av störningar och oro blir barnen stressade och lär sig mindre.

Sverigedemokraterna vill att Svedala kommun:

 

• garanterar att personalen har utomordentliga kunskaper i svenska språket.

• förbättrar ordning och arbetsro genom att inrätta jourklassrum dit elever kan hänvisas tillfälligt och vid behov, för att få undervisning när det inte fungerar i det ordinarie klassrummet.

• förhindrar att mobiltelefoner används på lektionstid.

• förbjuder diskriminerande religiös klädsel hos både personal och barn.