Plan för mastodontbadet klar? | Sverigedemokraterna i Svedala

Plan för mastodontbadet klar?

Läs Skånskans artikel i nätupplagan här.  Observera att pappers- och nätupplagan är olika. (Pappersupplagan 15/12-12 sidan A25)

Kommunen är nu klar med planen för det nya badet, med tillhörande hotell och bostäder, som Peab ska bygga i Bara.

Kommunen planerar för en enorm badanläggning som skall bli Europas största. Enligt planerna räknar man med en miljon besökare årligen.

Hela anläggningen beräknas omfatta 100 000 kvadratmeter, eller tio hektar. I planen ingår även två bostadsområden och ett hus med lägenheter. Sammanlagt handlar det om 200 lägenheter och 110 enbostadshus.

Bostäderna vid badanläggningen ska bli exklusiva och ”golfnära”.

Det ska även byggas höghus i närheten av anläggningen. Enligt Sverker Nordgren (M) handlar det om bostäder i mångmiljonklassen.

Kritik mot planerna har tidigare riktats av LRF och Skånetrafiken. Den 23/04-12 lämnade Sverigedemokraterna i Svedala in en motion som fördömde användandet av 177 hektar 8-klassad åkermark till upplevelsebruk.

Att vara folkvald innebär att man ser till sitt områdes och dess innevånares bästa.

Hur många i kommunens bostadskö kommer att kunna bo i det planerade bostadsområdet och var skall följande generationer kunna odla sin mat?