Sverigedemokraterna i Svedala | Vi vill mera | Sida 63

Vi vill mera

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Svedala

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Steen Salling

Ordförande

Tel: 0705-188455

steen.salling@sd.se

Skicka e-post till SD-Svedala

 

 

 

 

 

Ronny Johnsson

Oppositionsråd/Gruppledare

Tel: 040-6268274
ronny.johnsson@sd.se

 

 • Väg 108

  Av Admin den 30 september, 2009
  0
  0

  Vägverket höll den 17/9-09 öppet hus i Svedala Folket hus ang. ombyggnaden av väg 108 mellan Hyltarpsvägen och Aggarp i Svedala.

  Den föreslagna ombyggnaden kommer att inverka på hela Svedala tätort genom förändringar av trafikströmmarna genom samhället och är tvärtemot inriktningarna på minskad biltrafik och därav följande utsläpp.

  Klicka här så kan Ni se vad Vägverket föreslår och kan bilda Er en egen uppfattning.

  I korta drag innebär ombyggnaden följande:

  1. 108 grävs ner för en planfri korsning med järnvägen.

  2. Börringevägen går på en bro över 108:an.

  3. Ugglarpsvägens, väg 662, anslutning måste flyttas söderut.

  Negativa konsekvenser av förslagen ombyggnad:

  Biltrafik söderifrån som skall till Netto och Ica måste ta södra infarten till Svedala , förbi Tegelbruksområdet, upp på Ågatan och under järnvägen och därefter via Kyrkogatan och Södergatan och Skolgatan ut på Börringevägen. Detta innebär en körsträcka om 3900 m, t.o.r., mot 800 nu.

  Alternativt fortsätta norrut mot rondellen vid Hyltarpsvägen och därefter N Ellenborgsgatan söderut till Börringevägen, 4400 m mot 800 m nu.

  Biltrafik norrifrån med samma mål måste ta av i rondellen vid Hyltarpsvägen/108 och ta N Ellenborgsgatan ner till Börringevägen och därefter till höger.

  Trafiken från söder som skall vidare till Norrskog och Tittente måste antingen ta vägen via Tegelbruket, Ågatan och Södergatan för att nå Börringevägen, eller fortsätta norrut på 108 till rondellen vid Hyltarpsvägen och därefter köra tillbaka via N Ellenborgsgatan ner till Börringevägen.

  Varuleveranser som tidigare gått från 108:an till resp. butiker måste nu gå via ovanstående omvägar.

  Vi Sverigedemokrater tycker att detta strider mot de mål som samhället har för att minska biltrafik och utsläpp och föreslår att en utredning görs om konsekvenser av att i stället gräva ner järnvägen.