Sverigedemokraterna i Svedala | Vi vill mera | Sida 60

Vi vill mera

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Svedala

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Magnus Lilja

Ordförande

Tel: 040-692 81 00
(nås bäst kvällstid)
Skicka e-post till oss

Ronny Johnsson

Gruppledare

Tel: 040-692 80 60
ronny.johnsson@sd.se

 • Motion 2006-06-05

  Av Admin den 15 december, 2009
  0

  Motion 2006-06-05

 • Motion 2006-03-09

  Av Admin den 15 december, 2009
  0

  Motion 2006-03-09

 • Svinigt !

  Av Admin den 5 oktober, 2009
  0
  0

  NATURSVINERIET FORTSÄTTER !

  Vår natur och miljö har vi ärvt från våra fäder, ett arv som vi har att förvalta och lämna vidare till efterkommande generationer.

  Tydligen har inte alla av oss förståelse för detta, utan styrs av personliga och giriga intressen.

  Vi Sverigedemokrater tycker att varje människa borde få lära sig att visa ansvar och inte göra så här i naturen.

  Bökeberg 091005

 • Svedala rasar i Lärarförbundets enkät

  Av Admin den 4 oktober, 2009
  0
  0

  KONSTEN ATT PRIORITERA!

  Sverigedemokraterna i Svedala skrev den 13/9 2009 till utbildningschef Karin Jense om Öresundsteaterns pjäser ”Pepparkakeland och The big bögshow” för högstadieeleverna i årskurs 7, 8 och 9 och ställde 3 frågor enl. följande:
  1. Vem inom Svedala skolan bestämt att dessa pjäser skall spelas?
  2. Vad kostar dessa totalt?
  3. Skall skolan inte hålla sig neutrala och inte påverka i någon riktning?

  I svaret från Karin Jense framgick ”att det var kulturchefen Karin Leeb-Lundberg och grundskolechefen Lotta Sernert som i samråd med berörda rektorer bestämt vad som skulle visas”.
  Vår kommentar är: vilken objektiv bedömning har dessa gjort? Eget tyckande?

  ”Kostnaden för detta, skall till större delen täckas av ett statsbidrag från Statens Kulturråd om 93000 kronor. Berörda skolor och kulturchefen kommer att skjuta till pengar om detta kommer att behövas”.
  Vår kommentar är: att även om det handlar om statsbidrag så är det indirekt våra pengar som används.

  ”Skolan skall som du skriver hålla sig neutral. I skollagen står det följande: Verksamheten i skolan ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan ska främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö”.
  Vår kommentar är: kommer det att spelas motsatsen också? Sluta bränna pengar på sådana vinklade pjäser.

  I Lärarförbundets undersökning, av landets skolkommuner, rasar Svedala till 233:e plats.
  Förra året låg Svedala på 117 plats av 290 skolkommuner. Lägg krutet på att rätta till detta i stället!

 • Planförslag

  Av Admin den 30 september, 2009
  0
  0

  PLANFÖRSLAG
  Utbyggnadsområden

  ”Ur Svedala kommuns översiktsplan 2009”

  Klicka här för att komma till kommunens hemsida !

  Svedala kommun planerar att växa till cirka 25 000 invånare till år 2025. Expansionen ska ske ”fåkärnigt”, framför allt i Svedala, Bara och Klågerup.

  Cirka 2/3 av utbyggnaden ska ske i Svedala tätort, 1/3 i Bara och Klågerup.

  I ambitionen att bli staden på landet ligger en tanke att förtäta kommunens tre centra och göra dem mer stadsmässiga och levande.

  Planerad förtätning

  Under planperioden 2010 – 2025 planeras 1.830 bostäder för att efter 2025 utökas med ytterligare 650 bostäder.

  Vem tror att vi Svedalabor vill bo i en stad på landet ?

  Vem vill se våra vackra omgivningar förvandlas till stereotypa villaområden med stenläggningar och trädäck?

  Vi Sverigedemokrater vill bevara det lilla samhället och inte bygga på den goda åkermarken.

  Kontakta oss så jobbar vi tillsammans för ett mänskligare samhälle
  – vårt Svedala !