Nämnder | Sverigedemokraterna i Svedala

Nämnder

Kommunstyrelsen
Ronny Johnsson 2:e vice ordförande
Tobias Ström Ledamot
Peter Frost Jensen Ledamot
Steen Salling Ersättare
Anders Nilsson Ersättare
Caroline Gullstrand Ersättare

Bygg och Miljö nämnden
Peter Frost Jensen 2:e vice ordförande
Jan Magnusson Ersättare
Steen Salling Ersättare

Kultur och Fritids nämnden
Morgan Pedersen 2:e vice ordförande
Christoffer Andersson Ledamot
Hasse Bengtsson Ersättare

Teknisk nämnd
Henrik Corneliussen 2:e vice ordförande
Anders Nilsson Ledamot
Mona-Lisa Flamander Ersättare

Utbildningsnämnden
Magnus Lilja 2:e vice ordförande
Anette Nilsson Ledamot
Anna Ström Ersättare
Morgan Pedersen Ersättare

Socialnämnden
Caroline Gullstrand 2:e vice ordförande
Tommy Rosenberg Ledamot
Sandra Kremer Borgelin Ersättare
Mona-Lisa Flamander Ersättare

Valnämnden
Henrik Corneliussen 2:e vice ordförande
Tobias Ström Ersättare
Peter Frost Jensen Ersättare

Kommunförbund
Ronny Johnsson Ombud
Peter Frost Jensen Ersättare

Revisionen
Mats Carlsson Ordförande