Miljö | Sverigedemokraterna i Svedala

Miljö

Exploateringstakten i Svedala kommun är för hög. All planering ska ta hänsyn till vad som är bäst för dagens invånare och deras efterkommande. I vår vision är Svedala kommun om hundra år en grönare, sundare och tryggare kommun, men inte radikalt annorlunda än idag.

Sverigedemokraterna vill att Svedala kommun:

 

• inriktar exploateringstakten på en rimlig nivå så att utbyggnad av skolor och service hinner med och kommunens låneskuld hålls nere.

• minimerar exploatering av värdefull åkermark.

• inför ursprungsmärkning på kommunala matsedlar.

• vid upphandling av livsmedel prioriterar regionalt producerade varor.