Invandring | Sverigedemokraterna i Svedala

Invandring

Utvecklingen i Svedala går mot segregation, otrygghet och orättvisor gentemot invånarna. Sverigedemokraterna är det enda partiet som ser utvecklingen och har modet och viljan att förändra den.

Sverigedemokraterna vill att Svedala kommun:

 

• avskaffar förtur i bostadskön.

• inrättar ett kommunalt återvandringsbidrag för invandrare som vill återvända.

• motverkar segregation och framväxt av utanförskapsområden genom att inrätta en återvandringshandläggare som ger stöd och information kring återvandring och motverkar fusk med återvandringsbidraget.

• inte bereder plats åt tillfälliga EU-migranter i det kommunala skolväsendet eller ger illegala invandrare rätt till försörjningsstöd och bostäder.