Detta är det sista öppna området vid Yddingesjön. | Sverigedemokraterna i Svedala

Detta är det sista öppna området vid Yddingesjön.

DSC00010

INFORMATION

Vi var ett antal från SD som deltog på samrådsmötet den 7 april 2014 angående Yddingen 3:3.
Det handlade om att bygga tre radhus med totalt 24 lägenheter på ett strandskyddat område som länsstyrelsen säger nej till.

Alliansen(M, Fp, C och Barapartiet) säger ja till detta naturförstörande projekt, ärendet är dock inte avgjort i fullmäktige.

Vi från SD säger nej till det hela med hänsyn till strandskyddet och att naturen kommer att bli fördärvad för all framtid av hyreshus mitt i naturen.

Presentationen framfördes av:
Stadsarkitekt Pia Transe Pedersen
Planarkitekt Lina Andersson

Hela presentationen genomfördes inte på ett objektiv sätt utan vinklades till att passa in i det ”tjänstemannastyret” som finns i kommunen. Vi i SD tycker det är mycket felaktigt och kommer att arbeta för att sätta stopp för detta.

En av våra punkter till valet är avskaffandet av ”tjänstemannastyret”.

Det ska fungera så att tjänstemännen tar fram och presentera materialet helt utan egna värderingar samt genomför politiska beslut.

Ni kan läsa kommunens plan här.

SD Gruppen
Svedala