Det svenska lantbruket räcker inte längre till för att Sverige ska vara självförsörjande på livsmedel. | Sverigedemokraterna i Svedala

Det svenska lantbruket räcker inte längre till för att Sverige ska vara självförsörjande på livsmedel.

Raps

Redan 2017 beräknar Statistiska Centralbyrån, SCB, att det bor 10 miljoner i landet. Aldrig förut har Sverige ökat sin befolkning med en miljon på bara 13 år, och redan 2040 tros vi vara 11 miljoner. Ökningen beror främst på invandring.

Men även om Sverige är ett till ytan stort land med gott om plats så finns det gränser för hur många här kan bo. Om man vill att vi ska vara självförsörjande på livsmedel är Sverige redan överbefolkat.

Makthavarnas tidshorisont sträcker sig sällan längre än en mandatperiod framåt – därefter kan det vara maktskifte och nya politiker vid maktens grytor. Men vissa frågor måste lösas redan i dag, om vi ska klara demografin och livsmedelsförsörjningen. Om kommande generationer svenskar ska kunna fortsätta leva bra och trygga liv här krävs politisk handlingskraft nu.

– Tittar man 1000 år framåt och tänker på framtida generationer, är det nu vi måste vara rädda om åkermarken, säger Olof Bågenholm, författare till rapporten Hopp för Jorden, utgiven av den ideella föreningen Den Goda Jorden.

Allt fler människor befolkar jordklotet men naturens tillgångar är begränsade – alltså behöver politikerna presentera en verklighetsförankrad politik som förmår lösa morgondagens utmaningar. Annars riskerar de svenskar som bor och lever i ett framtida Sverige att tvingas lämna landet – för att slippa undan svält. Svenska politiker behöver ta nationellt strategiska beslut för att lösa problemet med morgondagens livsmedelsförsörjning, men frågan är inte prioriterad.

Enligt SCB har Sverige cirka 3 miljoner hektar jordbruksmark, inklusive betesmark. Nyckeltalet för hur mycket jord som behövs för att försörja en person med mat är 0,39 hektar per person. Det betyder att Sverige för att vara självförsörjande på livsmedel inte kan ha mer än 7,7 miljoner invånare – vi är alltså redan nästan två miljoner för många!

Även om vi ökar jordbruksmarken till 3,5 miljoner hektar är vi för många – så mycket mark kan försörja 9 miljoner människor.

– För att bli självförsörjande på livsmedel krävs först och främst att politikerna inser problemet. Därefter måste de ta vissa obekväma beslut för att säkra försörjningen. Ett av dessa beslut är invandringen, säger Karl-Olov Arnstberg.

Läs hele inlägget här.