Reservationer | Sverigedemokraterna i Svedala

Reservationer

  • Svedala Översiktsplan 2018

    Kommunfullmäktige i Svedala har antagit en ny översiktsplan. Planen beskriver en omfattande utbyggnad och befolkningsökning i Svedala de närmsta...

    0
  • SD Svedala reserverar sig mot bygglov för bostadspaviljonger

    Bygg- och miljönämnden i Svedala beslutade den 26 mars 2018 att bevilja bygglov för uppställning av tillfälliga bostadspaviljonger. Sverigedemokraterna...

    0