Äldreomsorg | Sverigedemokraterna i Svedala

Äldreomsorg

Ensamhet bland äldre är en av det moderna samhällets baksidor. Social gemenskap är viktigt för hälsan. Att njuta av god mat är ett av de nöjen i livet vi förunnas längst, och därför får maten som serveras de äldre gärna kosta lite mer.

Sverigedemokraterna vill att Svedala kommun:

 

• garanterar att personal som tar hand om de äldre pratar utomordentligt god svenska och har andra förutsättningar för ömsesidig förståelse, förtroende och gemenskap.

• ser till att stöd och service till anhörigvård utvecklas.

• garanterar en tillräcklig tillgång till olika boendeformer för äldre.